Επιτρεπόμενοι όροι

Σύμφωνα με το ΝΟΜΟ 3206/2003 ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003 απαγορεύεται η χρήση των τίτλων: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ή ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ή ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒ αλλά αντί αυτών χρησιμοποιούνται πλέον οι νόμιμες εκφράσεις: ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.